جهت ثبت درخواست نمایندگی بیمه های زندگی لطفا فرم را به دقت پرکنید.

پس از تکمیل فرم، تاییدیه ثبت صحیح اطلاعات در مرکز آموزش و نظارت بیمه پاسارگاد توسط منشی تلفنی خودکار و پیامک به اطلاع شما خواهد رسید.

از ثبت نام چند باره یا ثبت مشخصات در دیگر وبگاه ها خودداری فرمایید و اطمینان داشته باشید.

فرم ثبت نام و جذب نماینده